Project

Over het project

 

In de noordelijke stadsrand van Sint-Niklaas wordt de bestaande Clementwijk uitgebreid met een duurzame groene woonwijk. In een eerste fase zal Clementwijk² plaats bieden aan 400 energiezuinige woningen bestemd voor verschillende bewonersgroepen en een groot natuurrijk park van 4 ha. In een tweede fase wordt de wijk verder uitgebreid tot 700 woningen en met collectieve voorzieningen zoals een school, kinderopvang en een buurtwinkel.

Een landschappelijk geïntegreerd woonproject

Door in te spelen op het bestaande landschap en compact te bouwen, wordt de nieuwe woonwijk landschappelijk geïntegreerd. Bij de inplanting van de woonvelden is rekening gehouden met het bestaande landschap: de grachten blijven bestaan en de woonvelden komen op de bolakkers. Er wordt compact gebouwd zodat er veel ruimte overblijft voor een groot park. Er komen rijwoningen met 2 tot 3 bouwlagen en gestapelde woningen met 3 tot 5 bouwlagen rond het park.

Een autoluwe woonwijk met speel- en leefstraten

In de woonwijk krijgen fietsers en voetgangers voorrang. De woonvelden zijn wel bereikbaar voor auto’s, maar er is geen kriskras verkeer door de wijk. Bewoners kunnen ondergronds parkeren vlak bij de woningen, of bovengronds op het woonveld van de woning. Voor bezoekers zijn er parkings aan de rand van de wijk zodat de straten gezellige leef- en speelstraten worden. Een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk loopt door de wijk en verbindt de woningen, het park, de winkel, de school en het kinderdagverblijf. Via de Mechelen-Terneuzenwegel sta je in een mum van tijd met de fiets aan het station. Het doortrekken van buslijn 1 zorgt voor een optimale bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Een groot, natuurrijk park met veel belevingswaarde

Naast de woonvelden komt een groot, natuurrijk park waarin heel wat te beleven zal zijn. De bestaande grachten en knotwilgen worden zoveel mogelijk behouden. Bloemenweiden, bloemrijke ruigtes en struweel zorgen voor een grote biodiversiteit. Er komen school- en buurttuintjes (fase 2), avontuurlijke speelzones, ontmoetingsplekken voor grote en kleine evenementen... Het park wordt het kloppend hart van de wijk.

Situering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementwijk² is gesitueerd aan de noordrand van de stad Sint-Niklaas. In het zuiden sluit het project aan op de bestaande Clementwijk ter hoogte van de Louis Francklaan en de Frans Van Cauwelaertlaan en ten noorden wordt het begrensd door de Spieveldstraat (fase 2). Ten oosten loopt de Mechelen-Terneuzenwegel die als belangrijke noord-zuid-fietsverbinding het gebied op een veilige en snelle manier verbindt met het stadscentrum, en in het bijzonder het station. De aanwezigheid van deze autonome fietsverbinding maakt van de site een erg fietsvriendelijke woonlocatie.

Het plan

C² gefaseerd

Timing

De uitvoering wordt opgesplitst in twee fases:

- fase 1: zuidelijke deel (tot aan de nieuwe wandel- en fietspromenade)

- fase 2: noordelijke deel (van de nieuwe wandel- en fietspromenade tot aan de Spieveldstraat)

De werken van fase 1 zijn gestart eind maart 2013 en werden afgerond voorjaar 2014. Momenteel worden de woningbouwprojecten gefaseerd opgericht.

Bewonersgids

De Clementwijk groeit elke dag. Nieuwe woningen worden gebouwd, nieuwe inwoners komen toe. Een wijk bouwen doen we dankzij de inspanningen van vele mensen. Ook alle nieuwe bewoners hebben we nodig om een levendige en aangename wijk te bouwen.

Deze bewonersgids is geschreven voor alle bewoners en buren. De gids vertelt niet alleen het waarom van de wijk maar ook alle noodzakelijke weetjes om je snel thuis te voelen. We vertellen in korte rubrieken hoe je hier kan wonen. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met afval en mobiliteit. Waar vind ik een bushalte of een buurtwinkel. Waar parkeer ik mijn auto en hoe kan ik een deelauto vinden.

Deze bewonersgids nodigt je uit om alle aspecten van deze nieuwe wijk te ontdekken en ook te gebruiken.

Bewonersgids Clementwijk