Netwerk Duurzame Mobiliteit filmt in Clementwijk²

28 nov 17

De opnames in Clementwijk² gebeurden naar aanleiding van de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit met als thema lokale bereikbaarheid. Netwerk Duurzame Mobiliteit gebruikt o.a. deze filmpjes om voorbeeldprojecten te tonen aan Vlaamse lokale besturen.

Ze hopen hiermee blikken te openen in Vlaanderen, aan te zetten tot andere manieren van oplossingen bedenken rond lokale bereikbaarheidsproblemen (nu zoekt men nog al te vaak in de richting van vlotter autoverkeer, meer parkeerplek, …), gemeentebesturen en lokale actoren te tonen hoe het anders kan. En wie weet volgen er nog initiatieven, dankzij de voorlopers.

Je kan een filmpje bekijken:

https://vimeo.com/245178006