Clementwijk² op Energie- en klimaatdag

7 mei 15

Minder auto's of minder autogebruik betekent minder CO2-uitstoot. Hoe kan de gemeente dat bevorderen door een goed parkeerbeleid of door het duurzaam inrichten van een woonwijk? De stad Sint-Niklaas illustreert op de Energie- en klimaatdag hoe zij in de duurzame Clementwijk² aanstuurt op minder autogebruik.

De Energie- en klimaatdag richt zich tot iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij het beleid inzake energie, water, mobiliteit, wonen, en eraan gerelateerde financiën, doelgroepenbeleid, enzovoort: dus burgemeesters en schepenen, raadsleden, leden van het managementteam en leidinggevenden en beleidsmedewerkers in stad, gemeente, OCMW, politiezones, culturele instellingen, …

Meer info: www.energieklimaatdag.be