Bustrip Landschap en architectuur bezoekt Clementwijk²

27 mei 16

Op vrijdag 27 mei organiseren de VRP, de Beroepsvereniging Voor Architecten (BVA) en Kubiekeruimte vzw een trip Landschap & Architectuur langs sites waar innovatief wordt omgegaan met landschap en architectuur.

De open ruimte die Vlaanderen nog rijk is, moet in de nabije toekomst een antwoord bieden op tal van uitdagingen. We denken hierbij aan waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie als antwoord op het komende energietekort, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio. Hoe, en vooral waar, we nieuwe ontwikkelingen inplannen is dus een steeds groter aandachtspunt voor architecten en ruimtelijk planners. De trip start ’s ochtends in Clementwijk² waar het architecturaal beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk inrichtingsplan door de ontwerpers worden gepresenteerd.

Meer info: http://www.vrp.be/mod_calendar/trip-landschap-en-architectuur/