Laatste nieuws

7 mei 15

Clementwijk² op Energie- en klimaatdag

Minder auto's of minder autogebruik betekent minder CO2-uitstoot. Hoe kan de gemeente dat bevorderen door een goed parkeerbeleid of door het duurzaam inrichten van een woonwijk? De stad Sint-Niklaas illustreert op de Energie- en klimaatdag hoe zij in de duurzame Clementwijk² aanstuurt op minder autogebruik.

3 mrt 15

Clementwijk² op Congres Publieke Ruimte

Clementwijk² is opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte 2015 en werd genomineerd voor de congresprijs ‘ruimte voor water’. Het congres is een initiatief van het Infopunt Publieke Ruimte.

19 dec 14

Publiek groen Clementwijk² in de prijzen

Clementwijk² viel op 16 december in de prijzen op de wedstrijdfinale van Groene Lente, een initiatief van de Vereniging Voor Openbaar Groen waarin de beste groenrealisaties van 2014 worden bekroond. Het project Clementwijk² won de publieksprijs en was finalist volgens de vakjury, beiden in het wedstrijdonderdeel ‘Zonder is gezonder’ voor pesticidenvrije projecten.

Pagina's

Subscribe to Laatste nieuws